KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 07582693103
Názov: Fréza univerzálna FWD 32U s príslušenstvom
Ks: 1 ks
Výrobca: Poľsko
Technický stav: odpojený, od začiatku nainštalovaný v údržbárskej dielni s občasným využitím. Nedá sa odskúšať, nie je už na pôvodnom mieste, len provizórne, prípojka.
Technické údaje: 9 kW motor
Príslušenstvo: pasport v nemčine

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip

Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip