KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 01512187629
Názov: Lis hydraulický rovnací HP CN 400-5000, LVD
Ks: 1 ks
Rok výroby: 1996
Technický stav: Plne funkčný, bez známych závad, vo výrobe
Technické údaje: výrobné č. 25279 cena je bez demontáže a nakládky, musia sa objednať ľudia, cena bude na hodinu práce demontáže a nakládka podľa toho čím sa bude nakladať. hmotnosť 37 ton

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip

Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip