KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 01513117220
Názov: Zverák strojný, viac druhov, z likvidácie prevádzky
Ks: 1 ks
Technický stav: plne funkčné, na dielni.
Technické údaje: inv.č./ Zveráky, š=šírka čelustí /cena bez DPH v EUR: 1 Strojný zverák č.1, š=250 190,- 2 Strojný zverák č.2, š=250 180,- 3 Strojný zverák č.3, š=250 180,- 4 Strojný zverák č.5, š=200 135,- 5 Strojný zverák č.6, š=250 180,- 6 Strojný zverák č.7, š=250 190,- 7 Strojný zverák č.8, š=200 135,- 8 Strojný zverák č.9, š=160 700,- 9 Strojný zverák č.10, š=160 135,- 10 Strojný zverák č.11, š=200 150,- 11 Strojný zverák č.12, š=300 190,- 12 Strojný zverák č.13, š=125 80,- 13 Strojný zverák č.14, š=160 130,- 14 Strojný zverák č.15, š=200 150,- 15 Strojný zverák č.16, š=200 150,- 16 Strojný zverák č.17, š=200 135,- 17 Strojný zverák č.18, š=200 135,- 18 Strojný zverák č.19, š=160 130,- 19 Strojný zverák č.20, š=160 130,- 20 Strojný zverák č.21, š=200 150,- 21 Strojný zverák č.22, š=160 130,- 22 Strojný zverák č.23, š=160 130,- 23 Strojný zverák č.24, š=200 150,- 24 Zverák č.25, š=140 65,- 25 Strojný zverák č.26, š=250 190,- 26 Strojný zverák č.27, š=160 150,- čísla na fotkách korešpodujú s inv.číslom poradia zveráka

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip

Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip