KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • Firma INVENT s.r.o. ukončila
    pracovnú činnosť k 31.08.2019
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Výhody

Obchodovanie prostredníctvom našej spoločnosti Vám oproti bežnej inzercii prináša niekoľko nesporných výhod.

Pri nákupe:

- rozsiahly výber na našej WWW stránke s možnosťou okamžitej reakcie prostredníctvom priložených formulárov.

- operatívne riešenie obhliadok strojných a technologických zariadení našimi pracovníkmi v mieste ich uloženia.

- možnosť odskúšania strojov a zariadení na mieste, diskusiu s ich obsluhou, spoznať prostredie v ktorom pracovali, aktuálny technický stav, údržbu, opravy, ohľaduplnosť zaobchádzania, náročnosť záťaže a pod.

- poradenstvo, sprostredkovacie služby, asistenciu pri cenových jednaniach, expedícii a pod.

Pri ponukách:

- Zadanie ponúk našej spoločnosti, osvedčenej v obchodovaní s použitými strojnými a technologickými zariadeniami (sme na trhu od r. 1998), ktorá má vo svojej databáze pravidelne oslovovaných desaťtisíce klientov z domova i zahraničia.

- možnosť využitia našich kontaktov a znalostí k aktívnej prezentácii Vašej ponuky u našich spolupracujúcich obchodných partnerov doma i zahraničí.

- možnosť porovnať na našej WWW stránke svoju ponuku s konkurenčnými ponukami v tématickom usporiadaní.

Pri dopyte:

- v prípade, že sa v našej ponuke nenachádza predmet Vášho záujmu máte možnosť zadať nám dopytovanie strojov a zariadení v rubrike DOPYT a tiež z iných, nám známych zdrojov.

Zaručujeme skúsenosť a diskrétnosť pri jednaní so stranami zúčastnenými na každom obchode. Zaručujeme ochranu osobných údajov v obchodnom styku aj v našej klientskej databáze chránenej pred zneužitím neoprávnenými osobami.