KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 05513720111
Názov: Frézka zvislá FA 5 V, por. č. 63
Ks: 1 ks
Technický stav: plne funkčná, na dielni, možnosť odskúšania
Technické údaje: výrobné č. 35629 hmotnosť 4,5 tony, výška 2,5 m, pôdorys šírka 2,6 m x hĺbka 2,5 m, nakládka na kamión žeriavom
Príslušenstvo: strojný zverák

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip