KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • Firma INVENT s.r.o. ukončila
    pracovnú činnosť k 31.08.2019
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00146121287
Názov: Baliaci stroj KALLFASS na balenie záchodového papiera typ R MATIC 1300
Ks: 1 ks
Technický stav: dobrý, plne funkčný, bez závad, odpojený, uskladnený
Technické údaje: Je to len balička. Zlepí, zataví to kotúče zách. papiera do fólie. 1. stroj KALLFASS//2. RIADIACA SKRINKA typ: R MATIC 1300 / KS 1300 UNI výr.č.: 1286742 / K118689 prev. napätie: 380 V / 380 V riad. napojenie: 24 V / 220 V hlavné poistky: 3x16 A / 3x100 A men.prúd: 10 A / 82 A men. výkon: 5 kW / 4,8+4,5 KW frekvencia: 60 Hrz / 50Hrz ostatné údaje - vid. príloha Ponúkajúci balil rôzny záchodový papier

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip