KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 01513117329
Názov: Bremenový magnet 1000 kg a 250 kg, závesný na dvíhanie oceľových platní, permanentný
Ks: 2 ks
Technický stav: plne funkčný
Technické údaje: 1. Na predaj je magnet 1000 kg č. 2 z fotky v cene bez DPH 350,-Eur 2. Na predaj je aj menší bremenový magnet 250,-Kg, v cene bez DPH 130,-Eur

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip