KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00562005500
Názov: Brúska rovinná typ SWH 4 ND
Ks: 1 ks
Rok výroby: 1982
Technický stav: dobrý. Stroj bol pred posledným prevozom prevádzkyschopný, pri prevoze boli oddelené káble z el. rozvádzača - momentálne sa nedá vyskúšať. Je tam poškodený panel ovládania nárazom pri preprave - opraviteľné.
Technické údaje: pozdĺžny pohyb stola - 500 mm priečny pohyb stola - 250 mm zvislí pohyb vretena - 250 mm max. priemer br. kotúča 280 mm Váha stroja cca 1000 kg
Príslušenstvo: magnetický stôl, nádrž a čistič chladiacej kvapaliny, kompletná výkresová dokumentácia elektrického zapájania.

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip