KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • Firma INVENT s.r.o. ukončila
    pracovnú činnosť k 31.08.2019
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00573318620
Názov: Chladiace veže - 9 ks
Ks: 9 ks
Technický stav: rok výroby nezistený. Veže sú vhodné do repasie celej konštrukcie, potrebujú nové opláštenie a rozvod rúru. Ventilátory sú v dobrom stave, mali by sa vymeniť len ložiská na elektromotoroch, spomaľovacie dosky môžu zostať. Repasiu ponúka po dohode so záujemcom o kúpu priamo ponúkajúci. Odhad ceny bez DPH za repasiu 1 kusa je cca 11000,-Eur, je to veľmi hrubý odchad, záleží od podmienok ako je montáž u zákazníka, pripojenie, spustenie, záruka, pozáručný servis a ďalšie

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip