KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00543658595
Názov: CNC Fréza nástrojárska FVT3, riadiaci systém sinumerik 802D
Ks: 1 ks
Rok výroby: 2000
Technický stav: Stroj po oprave riadiaceho systému 2019, vytvorená nová záloha dát, plne funkčná, v r. 2019 boli vymenené ložiská osy X a dokompletovaná žalúzia, možnosť predvedenia
Príslušenstvo: 2 ks dokumentácie a niekoľko držiakov.

Tento produkt už nieje k dispozícii