KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 05463179592
Názov: CNC Plazma Microstep 3000x1500, max. hrúbka do 50mm
Ks: 1 ks
Rok výroby: 1997
Technický stav: odpojená, pred odpojením stav veľmi dobrý, uskladnená 8 rokov
Technické údaje: Vstupné údaje sa zadávajú: softwér Asper výrobca Mikrostep Bratislava Nedá sa odskúšať, na sklade nie je prúd.

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip