KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • Firma INVENT s.r.o. ukončila
    pracovnú činnosť k 31.08.2019
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Chýba obrázok produktu
Kód: 04542050575
Názov: Delička DU 200 A, DU 250 A, DU 250 s koníkom a výmennými kolami
Ks: 3 ks
Technický stav: funkčná
Technické údaje: 1. DU 250 guľatá s koníkom a kolami...cena bez DPH 11000,-Kč 2. DU 250 A s koníkom a kolami...cena bez DPH 16000,-Kč - 2x fotka 3. DU 200 A s koníkom a kolami...cena bez DPH 13000,-Kč - fotka

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip