KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00502425723
Názov: Fréza FWA 41 M
Ks: 1 ks
Rok výroby: 1972
Výrobca: Poľsko
Technický stav: funkčná, pripojená, odpojí a demontuje sa v priebehu mája 2017, bez závad, otáčky a posuvy funkčné, v roku 2016 bola vymenená káblovačka od ovládacieho panelu do stroja. Priečny posuv stola - strojný posuv len od seba, od ovlád. panela k telesu stroja: - ručne je možné ovládať, - uhlová hlava mierne hlučná
Technické údaje: Stôl: 400x2000 Motor: 10 kW Hmotnosť: 5200 kg nakládka v cene

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip