KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00543626520
Názov: Fréza vertikálna typ CSP1 P6
Ks: 1 ks
Rok výroby: 1972
Výrobca: MEZ Brno
Technický stav: stroj má problémy s pohybom stola, je nutná malá oprava. Funkčná, vyžaduje si GO, nadbytočný stroj.
Technické údaje: 380/220 V 3~ 0,12 / 0,21A 50W 50Hz čís. 33067 5 9
Príslušenstvo: Súčasťou stroja je nový klieštinový upínač a klieštinová sada, ktoré boli zakúpené vo februári 2019. Ku stroju ponúkame bohaté príslušenstvo.

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip