KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 04533715262
Názov: Kompletné kováčske pracovisko s plynovou komorovou pecou, bucharom a výbavou
Ks: 1 ks
Rok výroby: 1989
Technický stav: funkčné, dlhodobo nepoužívané
Technické údaje: Výrobca: ŠKODA Klatovy (pec) TST OSAN (buchar) Typ: Kováčske pracovisko . komorová plynová pec Kf 360053 P/a . vzduchový buchar CFA 200 Výrobné číslo: pec 58 16 010 buchar 311 Rok výroby: 1989 Komorová plynová pec, technické údaje: Menovitý tepelný príkon: 330 kW Pretlak: 3 kPa Výhrevnosť: 34 000 kJ Ovládacie napätie: 380 / 220 V Príkon: 6,5 kW Spotreba stlačený vzduch: 3 Nm3/h Spotreba zemný plyn: 35 Nm3/h Odvod spalín: komín Prívod čerstvého vzduchu: áno samostatné ventilačné zariadenie JIRKA Radotín Vzduchový buchar, technické údaje: Hmotnosť barana: 200 kg príkon 18 kW Demontáž a nakládka nie je v cene - podmienka kupujúci*
Príslušenstvo: dokumentácia, vybavenie kováčne, 2 ks kovadliny

Tento produkt už nieje k dispozícii