KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00553039858
Názov: Konštrukcia žeriavovej dráhy, 3 ks v dĺžkach 4m, 6m a 12m
Ks: 1 ks
Technické údaje: na predaj sú časti žeriavovej dráhy I-profil výška nosníkov 600 mm, horná časť 300 mm a dolná 140 mm šíroká Na hornej pásnici je navarený hranol 55x55mm cena dohodou

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip