KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00513487004
Názov: Kontajner na olejové hospodárstvo a sklad PHM do exteriéru - 2 ks
Ks: 2 ks
Technický stav: interiér je v bezchybnom stave. Exteriér by potreboval náter. Sklady boli postavené na betónovej ploche s odvodom vody.
Technické údaje: Kontajnery majú dvojitú podlahu s roštom na zachytávanie olejov a škodlivín. V kontajnery je rozvod elektriny a osvetlenia podľa príslušnej normy. Rozmery 6000x2400x2350 mm. Výrobcom EKO skladu rady 0046 bol Rochmex Rožňava. Sklady spĺňajú normy STN 26 9101, STN 26 9102, STN 26 9105, STN 26 9106, STN 26 9108, STN 26 9111, STN 26 9112, STN 26 9121, STN 26 9123, STN 75 3415, STN 65 0210, vyh, SUBO č. 59/1982 Zb, STN EN 292-2:1997 cena je za oba kusy spolu v cene nie je nakládka

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip