KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Chýba obrázok produktu
Kód: 01513107422
Názov: Lis CPOT 5 - lis na obaly od farieb
Ks: 1 ks
Technický stav: lis je pôvodne textilný, teraz bol využívaný na lisovanie prázdnych obalov hlavne od náterových látok, napr. plechovky 20 litrové..., aby sa znížil objem nebezpečného odpadu
Technické údaje: hmotnosť 320 kg

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip