KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 01563747884
Názov: Lis hydraulický FIELDING 1030, 1000 t
Ks: 1 ks
Technický stav: funkčný, pripojený, už nie je možnosť odskúšania, bol znížený prívod el. energie v hale, rok výroby nezistený, bez známych závad, opotrebovanie zodpovedá dobe prevádzky. Pracoval do 6/2018
Technické údaje: - ťažná sila hlavného piestu 630 t - pridržiavacia sila piestov pridržiavača 4 x 100 t (spolu 630 + 4x100=1030 ton) - zdvih hlavného piestu 1651 mm - zdvih piestov pridržiavača výliskov 850 mm - svetlosť pridržiavača výliskov 1829 mm - svetlosť pod baranom hlavného piestu 2971 mm - rozmery základnej dosky, stola 1600 x 1727 mm - celkové rozmery vlastného lisu 2520 x 2590 x 9905 mm - výška lisu nad podlahou 6871 mm demontáž a nakládka nie je v cene, bude dohodou na kupujúcom, nie sú tam už pracovníci, prázdna firma. K dispozícii je len VZV, nosnosť 2,5 t. Výška dverí na hale 2,5 m - nevieme, či vojde žeriav
Príslušenstvo: bez

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip