KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 01563747886
Názov: Lis výstredníkový LE 160, č.2
Ks: 1 ks
Rok výroby: 1970
Technický stav: funkčný, pripojený, bez známych závad, opotrebovanie zodpovedá dobe prevádzky. Pracoval do 6/2018. Už sa nedá odskúšať, znižoval sa prívod el. energie
Technické údaje: vzduchová pásová brzda demontáž a nakládka nie je v cene, bude dohodou na kupujúcom, nie sú tam už pracovníci, prázdna firma. K dispozícii je len VZV, nosnosť 2,5 t. Výška dverí na hale 2,5 m - nevieme, či vojde žeriav v.č. 111100 Treba vytiahnuť pomocou vozíka, doniesť si guľatinu a chlapov cca 20 m potiahnúť za VZV a objednať žeriav k nakládke.
Príslušenstvo: bez

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip