KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • Firma INVENT s.r.o. ukončila
    pracovnú činnosť k 31.08.2019
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 03552996539
Názov: Obrábacie centrum MIKRON HPM 135U, systém Heidenhain iTNC 530, 5 osí
Ks: 1 ks
Rok výroby: 2008
Technický stav: odpracované 48500 mth, pod prúdom, repasované vreteno s max. 400 pracovnými hodinami
Technické údaje: X/Y/Z = 1350/1150/895 mm nosnosť stola 1600 kg otáčky vretena 15000 výkon 58 kW EXW Nemecko, ponuka je s výhradou medzipredaja - hours on 48500 - spindle hours 20625 (11/2017)

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip