KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00563955746
Názov: Obrábacie centrum vertikálne HERMLE UWF 1001 H
Ks: 1 ks
Technický stav: pod prúdom, možnosť odskúšania. Nové odmeriavanie osi Y - pravítko (1/2018), nová skrutka osi Z (2017), skrutka X po repasácii (1/2018)
Technické údaje: Systém Heidenhain 425, zásobník nástrojov 32 miest. 3 osé vertikálne centrum s možnosťou ručného naklopenia hlavy o +- 90 st. Pojazdy X 700 x Y 550 x Z 450 mm
Príslušenstvo: BEZ

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip