KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • Firma INVENT s.r.o. ukončila
    pracovnú činnosť k 31.08.2019
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 00563292231
Názov: Obrážačka zvislá ST 350, digitálne odmeriavanie
Ks: 1 ks
Technický stav: veľmi dobrý, možnosť odskúšania
Technické údaje: obrážacia výška 350 mm, priemer kruhového stola 800 mm, priečny pohyb stola 600 mm, pozdĺžny pohyb stola 650 mm, prestaviteľnosť šmýkadla 400 mm. Stroj má sklápaciu hlavu. Rozmery stroja 1680x2145x v 3850mm. Váha 3850 kg

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip