KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • Firma INVENT s.r.o. ukončila
    pracovnú činnosť k 31.08.2019
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 02583887598
Názov: Páliaci stroj, autogén, MGM BSM DS 2600
Ks: 1 ks
Rok výroby: 2004
Technický stav: dobrý, predáva sa z dôvodu nahradenia novým strojom. Páliaci stroj sa predáva bez stola. Tento stôl si majiteľ nechá na nový stroj.
Technické údaje: stôl 2000x6000 mm, rezná hrúbka materiálu max. 300 mm, ovládací systém stroja MS100

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip