KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 03502226399
Názov: Reverzná osmóza - chemická úpravňa vody na báze reveznej osmózy
Ks: 1 ks
Rok výroby: 2008
Technický stav: príprava chladiacej vody pre stroje
Technické údaje: Výkon, prietok vody: 12 000 m3/hod. Špecifikácia časti CHUV Dezinfekčná stanica, dávkovacia stanica Valeon DS3-GEA-DN100 Mechanická filtrácia surovej vody: - filter Honeywell F76S-DN100-Z11S-DDS76, 100 µm mechanická filtrácia, 2 ks - rukávový filter RF0830-P100, 50 µm mechanická filtrácia, 2 ks Zmäkčenie vody, zmäkčovač Waleon T291-0350M-ES2070 Dechlorácia vody, dechlorátor Waleon DP315-0500AC-ET Demineralizácia vody, reverzná osmóza Waleon Roqure Pallas XL Zásobná nádrž vody, ZNPPV5000 - 2x5,0 m3 Dopĺňanie upravenej vody do systému, automatická dopĺňovacia tlaková stanica Dávkovacia stanica pre parný systém, dávkovacia stanica Waleon DS6-GSA-G2 Nadradený riadiaci systém Všeobecné prevádzkové podmienky tlak vstupnej vody: 400 - 500 kPa teplota vstupnej vody: 2 - 25 °C teplota vzduchu: 5 °C elektrické napojenie: 400V/230V/50Hz v cene nie je demontáž a nakládka

Tento produkt už nieje k dispozícii