KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 01513117128
Názov: Upínacia doska stolová k vyvŕtavačkám horizontálnym - viac ks
Ks: 1 ks
Technický stav: plne funkčné, na dielni
Technické údaje: 1 Upínacia doska 3625x1240x65, hmotnosť 2278,97 kg...cena bez DPH 1200,-Eur 2 Upínacia doska 3670x552x75, hmotnosť 1185,12 kg.....cena bez DPH 650,-Eur 3 Upínacia doska 3655x1940x90, hmotnosť 4977 kg........cena bez DPH 2200,-Eur - predaná*

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip