KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 01512197429
Názov: Vyvŕtavačka horizontálna W 160 HC, odmeriavanie v 3 osiach
Ks: 1 ks
Rok výroby: 1990
Výrobca: Škoda
Technický stav: Plne funkčná bez známych závad, technický stav zodpovedá dobe prevádzky. zdemontovaná odbornou firmou 08-09/2018 - k cene stroja sa pripočíta cena vykonanej demontáže a nakládky*, očistená, nakonzervovaná, klzné plochy naolejované, zabalené, pripravená k odvozu
Technické údaje: dokumentácia K cene stroja sa pripočíta cena vykonanej demontáže, čistenia, konzervovania a balenia vo výške 9400,-Eur. Cena nakládky 1000,-Eur priemer 160 mm, ISO 50 technické údaje otočného stola k W160 HC: Typ stola : S35C Rozmer upínacej dosky 2800x3150 mm Rozteč upínacích drážok 250 mm Upínacie drážky 28 mm Dĺžka základného lôžka 4000 mm Šírka vedenia lôžka 1700 mm Pojazd stola 1250 mm posuvy: X=3000, Y=2500, Z=1250 (1600) (X posuv vreteníka-vretena vo zvislom smere) Dovolené centrické zaťaženie 35000 kp Stredný priemer kruhového vedenia 1310-2130 mm Váha stola 21500 kp. Výrobný štítok stola nie je Základový plán je k dispozícii, je to veľký formát, nemáme ho naskenovaný. W 160 HC zmerali v demontovanom stave, rozmery sú nasledovné v [mm]: - Lože stroja - klzné plochy, smer X: l=7500 - Stojan stroja- klzné plochy, smer Y: l=5700 Hmotnosť k odberu 91 t cca 5 kamiónov K transportu parametre: 1. Upínacia doska stola S35C je natočená tak, že šírku tvorí kratšia strana upínacej dosky stola. Šírka stola vrátane žľabov chladiacej emulzie je max. 2970 mm. Sú tan rozdiely +/- 10-20 mm, lebo žľab je zdeformovaný. Kratšia strana upínacej plohcy má rozmer 2800 mm. 2. Celková dľžka loží stroja W160HC je 7940mm. Čistý rozmer loží je 7500 mm, ale sú ku koncom namontované časti, ktoré to predlžujú o tých 440 mm.
Príslušenstvo: Cena obsahuje tieto frézovacie hlavy a príslušenstvo: - Frézovacie zariadenie pod uhlom IFW 2A/ISO50 - 1 ks, - Frézovacie zariadenie pod uhlom IFW 2A/ISO50 - 1 ks, - Frézovacie zariadenie IFW1+INW1-160/1145 AUT-ISO50 - 1 ks, - Frézovacie zariadenie IFW1+INW1-160/525 AUT-ISO50 - 1 ks - otočný stôl S35C k W 160 HC na samostatnom lôžku a saniach, v zostave stroja, rozmery 2800x3150 - 1 ks - kryt priečnej lože nepoužitý 1 ks, foto č. 13

Tento produkt už nieje k dispozícii