KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • Firma INVENT s.r.o. ukončila
    pracovnú činnosť k 31.08.2019
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Chýba obrázok produktu
Kód: 00563562526
Názov: Vzdušník 1000 l
Ks: 1 ks
Technické údaje: 1. Vzduchojem 1000 l - 10 bar r.v 1983 - cena - 19 500,- Kč + DPH, vrátane pasportu a revíznej správy. 2. Vzduchojem 1000 l - 10 bar r.v 1987 - cena - 20 000,- Kč + DPH, vrátane pasportu a revíznej správy. 3. Vzduchojem 1000 l - 10 bar r.v 2009 - cena - 21 500,- Kč + DPH, vrátane pasportu a revíznej správy.

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip