KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 01513107629
Názov: Zváracie prístroje, zváračky, rezačky
Ks: 1 ks
Technické údaje: inv. č./názov/rok výroby/cena bez DPH a bez nakládky: Variostar 317, v.č. 18221174...cena 1040,-Eur bez DPH 0033 Zvár. poloaut.FK MIG 500...cena 600,- Eur, plne funkčná 0017 Zvár. poloaut.FK MIG 500...cena 600,-Eur, plne funkčná Transpocket 1500 výr.č.16243659,cena 360,-Eur Poznámka K cene sa pripočíta podľa výberu horák "multillock" v cene 170 EUR a horák s diaľkovým ovládaním v cene 320 eur.

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip