KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • 8:00 - 15:00 hod.
  • +421 905 234 682
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Kód: 01513117220
Názov: Zverák strojný, viac druhov, z likvidácie prevádzky
Ks: 1 ks
Technický stav: plne funkčné, na dielni.
Technické údaje: Zveráky, š=šírka čelustí /cena bez DPH v EUR: Strojný zverák č.3, š=250 150,- Strojný zverák č.6, š=250 150,- pozváraný, vadný* Strojný zverák č.7, š=250 150,- Strojný zverák č.8, š=200 110,- Strojný zverák č.9, š=160 550,- Strojný zverák č.10, š=160 110,- Strojný zverák č.12, š=300 150,- Strojný zverák č.13, š=125 70,- Strojný zverák č.16, š=200 130,- Strojný zverák č.17, š=200 110,- Strojný zverák č.18, š=200 110,- Strojný zverák č.19, š=160 130,- Strojný zverák č.21, š=200 130,- Strojný zverák č.23, š=160 130,- Strojný zverák č.24, š=200 130,- Strojný Zverák č.25, š=140 45,- Strojný zverák č.26, š=250 150,- Strojný zverák č. 27, š = 160 130 čísla na fotkách korešpodujú s inv.číslom poradia zveráka, niektoré sú už predané na fotkách zveráky otočné výklopné už nie sú*

Mám záujem o tento produkt

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip


Ponúkam do komisionálneho predaja alebo na sprostredkovanie

Podporované typy súborov: jpg, jpeg, png, pdf, txt, doc, docx, zip
V prípade, že chcete priložiť iný typ súboru (zvukový, alebo video), stačí ak ho skomprimujete do súboru vo formáte zip